Obec Vižina

Úřední deska
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Vižina 2.11.2018
Oficiální výsledky voleb do zastupitelstva obce Vižina
Usnesení VZ ze dne 21.9.20108
Dotaz dle zák.106/1999Sb._čj2018_241
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Zahájení řízení - čmelák
Oznámení o revizi katastru nemovitostí
Závěrečný účet DSO Hořovicko za rok 2017 schválený
Monitoring eroze na zemědělské půdě
GDPR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody

platí do odvolání


Poptávka přivaděč, studna
Účetní výkazy k 31.12.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vižina za rok 2017
Rozpočtové opatření 1/2018
Ceny pro rok 2018
Rozpočet na rok 2018 schválený
Střednědobý rozpočtový výhled obce Vižina na roky 2018 -2021- NÁVRH