Obec Vižina

O obci

O obci Vižina

Vižina, okres Beroun, kraj Středočeský 

 

Nadmořská výška: 350 m n. m.,  počet obyvatel: 255 ( k 5. 1. 2015 )

O obci VižinaPoprvé se připomíná roku 1271, kdy odtud plynuly platy řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze. Již zpustlá ves patřila roku 1504 k osovskému panství. Později byla obnovena, během třicetileté války vypálena. V polovině 17. století byl na místě bývalé vsi a dvora postaven panský dvůr a ovčín. O několik let později tu na panské půdě vzniklo několik chalup a hospoda. Roku 1714 se Vižina opět připomíná jako ves. Když se v první polovině 18. století stala Vižina majetkem Kouniců, ti sem přivedli německé obyvatelstvo. Až do roku 1850 byla součástí osovského panství, kdy se osamostatnila. K Osovu připadla opět v roce 1976. Opětovně se osamostatnila v listopadu 1990.

Bc. Drahomír Krbec