Obec Vižina

Úřední deska
Výsledky 1. kola prezidentských voleb v obci Vižina
Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Usnesení z VZ 22.12.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Pozvánka na veřejné zasedání 22.12.2017
Střednědobý rozpočtový výhled obce Vižina na roky 2018-2021
Rozsvícení vánočního stromu 2017
Návrh rozpočtu DSO Horymír 2018
Usnesení 10.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání 10.11.2017
Zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele malotraktoru - výsledek
Záměr na prodej obecního pozemku
Volby do PSP ČR - výsledky
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
ČEZ - Upozornění k odstranění a kleštění stromoví a jiných porostů
MZE - opatření obecné povahy - omezení těžby
Vyhlášení zakázky malého rozsahu
Usnesení 12.9.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - stav k 1.8.2017
Volby do PSP ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka na VZ 12.9.2017
Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inž. sítí a zařízení se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Vižina
Smlouva o zřízení služebnosti - návrh
Veřejná vyhláška - nedostatek vody - opatření
Usnesení z VZ 13.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání
Závěrečný účet DSO Hořovicko za rok 2016
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016
Rozvaha k 31.12.2016
Návrh smlouvy s obcí Všeradice
Fin 2-12 k 31.12.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vižina za rok 2016
Veřejná vyhláška - OOP kormorán velký
Výsledek výběrového řízení - zhotovení zkušebního vrtu
Agenda nedostatečně zjištěných osob v KN k 1.9.2016
Závěrečný účet DSO Hořovicko 2015
Závěrečný účet obce Vižina za rok 2015
Závěrečný účet DSO Horymír za rok 2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - gravitační kanalizační přípojky
návrh rozpočtu DSO Hořovicko na rok 2016
návrh rozpočtu DSO Horymír na rok 2016
Veřejná vyhláška
VĚSTNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE - POŽÁRNÍ OCHRANA
Závěrečný účet za rok 2014
Návrh rozpočtu pro rok 2015
Výsledky voleb ve Vižině 2014
Závěrečný účet obce Vižina 2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Rozpočet obce Vižina na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014
Závěrečný účet 2012
Rozpočet obce na rok 2013
Krajský program snižování emisí
Závěrečný účet obce Vižina na rok 2011
Úprava rozpočtu č.1/2012
Rozpočet obce Vižina na rok 2012