Obec Vižina

Úřední deska
Veřejná vyhláška - nedostatek vody - opatření
Usnesení z VZ 13.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání
Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet DSO Hořovicko za rok 2016
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016
Rozvaha k 31.12.2016
Návrh smlouvy s obcí Všeradice
Fin 2-12 k 31.12.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vižina za rok 2016
Veřejná vyhláška - OOP kormorán velký
Ceník poplatků pro rok 2017
Smlouva se společnosti Chemcomex

návrh smlouvy na vyhotovení zkušebního vrtu


Výsledek výběrového řízení - zhotovení zkušebního vrtu
Agenda nedostatečně zjištěných osob v KN k 1.9.2016
Poptávka zhotovení hydrogeologického vrtu
Závěrečný účet DSO Hořovicko 2015
Závěrečný účet obce Vižina za rok 2015
Závěrečný účet DSO Horymír za rok 2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - gravitační kanalizační přípojky
návrh rozpočtu DSO Hořovicko na rok 2016
návrh rozpočtu DSO Horymír na rok 2016
Veřejná vyhláška
VĚSTNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE - POŽÁRNÍ OCHRANA
Závěrečný účet za rok 2014
Návrh rozpočtu pro rok 2015
Výsledky voleb ve Vižině 2014
Závěrečný účet obce Vižina 2013
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Rozpočet obce Vižina na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014
Závěrečný účet 2012
Rozpočet obce na rok 2013
Krajský program snižování emisí
Závěrečný účet obce Vižina na rok 2011
Úprava rozpočtu č.1/2012
Rozpočet obce Vižina na rok 2012